Hakkımızda

Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Tüm şirketlerimizin kuruluş amacı ve faaliyet alanlarına uygun stratejiler geliştirerek belirlenen standartlarla uyumlu, sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli işlere imza atmak
 • Sunduğumuz her hizmette, yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe en üst kalite düzeyini esas alarak, yasalara ve gerekli tüm şartlara uygun ürünleri üretmek, hizmetleri sunmak
 • İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle olan işbirliklerimizi etik kurallar çerçevesinde öncelikle güven sonrasında karşılıklı fayda ve kazanca dayalı olarak geliştirmek
 • Hizmet verdiğimiz kişiler, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle kalite anlayışımız gereği uzun dönemli, sürdürülebilir işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak
 • Tüm faaliyet alanlarımızda kalite düzeyini sürekli arttırmaya yönelik her türlü teknolojik gelişmeleri takip ederek iş alanlarımıza entegre etmek
 • İşini ciddiye alan ve severek yapan çalışanlarımızın kişilik haklarına saygı duymak
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Kaliteli hizmet verebilmek ve kaliteli ürünler ortaya koyabilmek için gerekli olan tüm altyapı ve imkânları çalışanların hizmetine sunmak

İnsan Kaynakları Politikası

Organizasyon yapımızdaki her bir pozisyonun görev tanımı açık ve net olmakla birlikte, bu görev tanımlarını ilgili çalışanımızın layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken nitelikler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından belirlenir.

Adayların pozisyonların gerektirdiği yetkinliklere sahip olmaları beklenirken iletişim gücü yüksek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, motivasyonu ve özgüveni yüksek adaylar önceliklendirilir.

Yetkin çalışanlarımızla vermekte olduğumuz nitelikli eğitimler ile hem kaliteli hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak hem de istihdam ettiğimiz personelin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, güçlü işveren markamızın saygınlığının devamı açısından önemlidir.

İşe Alım Süreci:

 • Departmanların personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ik.bilfengroup.com ve yenibiris.com aracılığıyla iş ilanları yayınlanarak işe alım süreci başlatılır
 • Gelen başvurular değerlendirilerek adayların ilgili yöneticiler ve insan kaynakları tarafından mülakatları gerçekleştirilir
 • Açık pozisyona uygun görülen adaylar pozisyonları gereği kişilik envanteri testine tabi tutulur ve en uygun görülen adaylar istihdam edilir
 • Görüşme yapılan her adaya mülakat sonucu olumlu - olumsuz mutlaka bildirilir

İSG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu tüm şirketlerimiz için temel önceliklerden biridir. Tüm grup şirketlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği zorunluluk olarak değil, vicdani bir sorumluluk olarak görülür. Bilfen Şirketler Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken öğrencilere, çalışanlara, paydaşlarımıza ve etkileşim içinde olduğumuz herkese yönelik güvenliği ve sağlığı tehdit eden risklerin önlenebileceğine inanmaktayız. Çalışmalarımız insan, çevre odaklı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şirketlerimizde ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar kapsamında çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda;

 • İşyeri bina ve eklentilerinde; çevre ve insan sağlığına karşı oluşabilecek tehlikeleri öngörüp, risk değerlendirmesi yaparak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla çalışanlara eğitim verilmesi
 • Acil durum planlarının yapılması ve uygulamalarının takibi
 • Tehlike oluşturan durumlara karşı alınacak tedbirlerin takibinin yapılması ve tehlikeli durumların oluşması durumunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması
 • Şirketlerimize hizmet veren alt yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlayacak

Bilfen Şirketler Grubu İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı olarak; öğrencilerimiz ve ailelerine, çalışanlarımıza, taşeron firma çalışanlarına, çevre halkı ve ziyaretçilerimize karşı sağlıklı, güvenli bir ortam sağlamaktan, çevreye verdiğimiz zararları minimuma indirmekten sorumluyuz.

Çevre Politikası

 • Çevre kirliliğini önlemek ve iş alanlarımız ve operasyonlarıyla ilgili çevre performans kriterlerini sürekli geliştirmek
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak
 • Yapılan yatırımlarda çevreye duyarlı olmak
 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak
 • Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak, maddi – manevi destek sağlamak
 • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, çocuklarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakma bilinciyle hareket etmek
 • Şirketler genelinde enerji ve doğal kaynakların tüketiminde duyarlı olmak, bunun için gerekli teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak
 • Faaliyetler sırasında oluşan atıkların (kâğıt, yağ, plastik, pil vs gibi) geri dönüşümünü sağlamak
 • Şirket genelinde çevresel farkındalığı arttırmak amacıyla verilecek eğitimlere kaynak ayırarak tüm çalışanlarımızla çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak

Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikaları

Bilfen Şirketler Topluluğu bünyesindeki tüm personel ile kendilerine herhangi bir nedenle bilişim kaynaklarını kullanma yetkisi verilen paydaş ve konukların uyması gereken kural ve politikaları içeren “Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikaları” Bilişim Teknolojileri Departmanı tarafından belirlenmiştir. Bu politikalar “Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesi” ile imza altına alınmaktadır.

 • Bilfen Şirketler Topluluğu, Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikaları için tıklayınız.
 • Bilfen Şirketler Topluluğu, Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesi için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Özel Hayatın Gizliliği, Anayasa’mızla korunan kişinin temel hak ve ödevlerindendir. Günümüz teknolojisinin geldiği nokta kişinin temel hak ve hürriyetlerine kötü niyetli müdahaleleri kolaylaştırmış ve bu durumun hukuki bir sorun olarak kendini göstermesi sonucu yasal düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda yürürlüğe giren başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı tüzük, yönetmelik, tebliğ ve kararlar dahil olmak üzere yürürlükte bulunan tüm veri koruma mevzuatı hükümlerine riayet etmeyi öncelik haline getiren Bilfen Şirketler Topluluğu dahilindeki tüm şirketlerimiz, veri sorumlusu sıfatı bilinciyle hareket etmekte ve kişisel verilerinizin veri koruma mevzuatına uygun olarak işlenmesine ve korunmasına azami önem göstermektedir.