Hakkımızda

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ülkesine değer katarak alanlarında öncü ve en iyi kurumlar arasında yer almak

Misyon

Sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda faaliyet gösterdiği her alanda eğitimden aldığı disiplinle yoluna devam eden, öğrenmenin yaşam boyu devam ettiğine inanan, işini gönülden yapan, mutlu ve üretken çalışanlarıyla etik değerlerine bağlı, gelişimi, değişimi ve girişimciliği destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak

Değerlerimiz

  • Her alanda güvenilir ve sürdürülebilir faaliyetlerde bulunmak
  • Tüm iş süreçlerimizi ve ilişkilerimizi doğruluk ve dürüstlük temelleri üzerinde devam ettirmek
  • Yenilikçi ve girişimci fikirleri destekleyerek ülkemize ve toplumumuza değer yaratabilecek yeni faaliyet alanlarında yatırımlar yapmak
  • Eğitim sektöründe iz bırakan, fark yaratan öğrenciler yetiştirmek
  • Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerde hizmet ve ürün kalitesini en az kabul edilebilir evrensel standartlarda sunmak
  • Her kademede istihdam edilen personele mutlu ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak
  • En iyi ve yetişkin insan gücünü yaratarak istihdam edebilmek.
  • Yasalara ve ahlak kurallarına saygılı olmak
  • Kurumsal yönetim anlayışıyla şeffaf ve hesap verebilir olmak